Datum 14.2.2017.

Umanjenje predujma poreza na dohodak umirovljenicima

Korisnik olakšice/oslobođenja
Umirovljenicima se obračunani predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada umanjuje za 50% po osnovi ostvarenog dohotka od mirovine.

Ako se radi o fizičkim osobama kojima je po posebnom propisu rješenjem utvrđen status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata, umanjenje obračunatog poreza na dohodak od nesamostalnog rada za postotak utvrđene invalidnosti priznaje se prije umanjenja predujma poreza na dohodak za 50%.

  Umirovljenici 
 
Porez na koji se olakšica odnosi
Porez na dohodak od nesamostalnog rada - mirovina
 
Porezni obveznik
Rezident koji ostvaruje oporeziv dohodak od nesamostalnog rada - mirovinu
 
Porezna osnovica
Ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada - mirovine - umanjene za iznos osobnog odbitka.

  Dohodak od nesamostalnog rada 
 
Porezna stopa
do 31.12.2018.g.

od 01.01.2019.g.

 
Visina olakšice/oslobođenja
Obračunani porez na dohodak od nesamostalnog rada umanjuje se za 50 %
 
Razdoblje obračunavanja olakšice/oslobođenja (kalendarska godina, mjesec)
Mjesec
Kalendarska godina
 
Način ostvarivanja olakšice/oslobođenja
Prilikom isplate mjesečne mirovine
U godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac DOH) odnosno zahtjeva za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH)
 
Propisani obrasci
Porezna kartica PK
Godišnja prijava poreza na dohodak Obrazac DOH
Zahtjev za priznavanje prava u posebnom postupku Obrazac ZPP-DOH
 
Rokovi podnošenja obrazaca
Porezna kartica – 30 dana od dana nastanka promjene bitne za oporezivanje
Obrazac DOH i ZPP-DOH do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18)