Datum 14.2.2017.

Umanjenje pedujma poreza na dohodak umirovljenicima

Korisnik olakšice/oslobođenja
Umirovljenicima se obračunani predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada umanjuje za 50% po osnovi ostvarenog dohotka od mirovine.

Ako se radi o fizičkim osobama kojima je po posebnom propisu rješenjem utvrđen status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata, umanjenje predujma poreza na dohodak za 50% radi se poslije umanjenja za postotak utvrđene invalidnosti.

  Umirovljenici 
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16)