Datum 21.12.2012

ROKOVI PROVEDBE FISKALIZACIJE

ROKOVI PROVEDBE FISKALIZACIJE
• Prva faza - od 1. siječnja 2013. godine
Od 1. siječnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za   velike i srednje poduzetnike  prema odredbama Zakona o računovodstvu, te za obveznike fiskalizacije koji, kao jednu od djelatnosti, obavljaju djelatnost pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane   Oznaka I područja NKD 2007. 

• Druga faza – od 1. travnja 2013. godine
Od 1. travnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za:

1. obveznike koji kao jednu od djelatnosti obavljaju djelatnost trgovine na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla (   Oznaka G područja NKD 2007.  ), i

NAPOMENA: djelatnošću trgovine na veliko i na malo ne smatra se proizvodna djelatnost u sklopu koje se obavlja i prodaja vlastitih proizvoda. Za takve djelatnosti fiskalizacija počinje od 1. srpnja 2013. godine, a pod uvjetom da obveznik fiskalizacije osim svojih ne prodaje i proizvode drugih proizvođača.
Porezni obveznici koji su osim za proizvodne djelatnosti registrirani i za trgovinu na veliko i malo, a koji osim svojih proizvoda prodaju i proizvode drugih proizvođača, ili se u skladu s posebnim propisom smatraju trgovcima, obveznici su fiskalizacija od 1. travnja 2013. godine

2. obveznike koji obavljaju   djelatnosti slobodnih zanimanja  iz članka 18. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak

• Treća faza – od 1. srpnja 2013. godine
Od 1. srpnja 2013. godine obveza fiskalizacije propisuje se za sve obveznike fiskalizacije.