Datum 27.12.2012

Propisani elementi računa

Pojašnjenje
Osim drugih propisanih podataka, račun mora sadržavati i ove podatke:

1. DATUM I VRIJEME IZDAVANJA (datum, sat, minuta)

2. BROJ RAČUNA – sastoji se od 3 polja, i to:

a) Broj računa - svake kalendarske godine kreće se od broja 1, bez praznina, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru.

Pravila slijednosti brojeva računa obveznik fiskalizacije propisuje   internim aktom  na početku fiskalizacije.
Nisu dozvoljene razne kombinacije, kao na primjer 7001, 100001, ili slično.
Obveznik fiskalizacije može kao dodatni element na računu iskazati i svoje brojčane oznake koje mu trebaju radi lakšeg knjigovodstvenog praćenja poslovanja (npr. broj skladišta i sl.).
Ako obveznik fiskalizacije utvrđuje istu slijednost računa što ih se naplaćuju za promet u gotovini i bezgotovinski promet brojevi računa u postupku fiskalizacije izdavanja računa za promet u gotovini neće uvijek ići istim slijedom. Bitno je da postoji slijednost računa u knjigovodstvu poreznog obveznika, i to kako je propisano internim aktom obveznika fiskalizacije.

b) Oznaka poslovnog prostora - pravila označavanja poslovnih prostora obveznik fiskalizacije propisuje internim aktom na početku fiskalizacije.

c) Oznaka naplatnog uređaja – oznaka naplatnog uređaja u računima za promet u gotovini, a u bezgotovinskim računima oznaka naplatnog mjesta.

3. OZNAKA NAČINA PLAĆANJA - gotovinski (novčanice i kovanice, čekovi, kartice, itd) ili bezgotovinski (virmanski nalozi, akreditivi, mjenice, zadužnice, i dr.).