Datum 27.12.2012

PRESTANAK RADA ELEKTRONIČKOG NAPLATNOG UREĐAJA

Pojašnjenje
Ako dođe do potpunog prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja, obveznik fiskalizacije izdaje račun koji mora biti uvezan u posebnu knjigu računa, a koju Porezna uprava ovjerava prije početka upotrebe.

Obveznik fiskalizacije obvezan je u roku 5 dana, računajući od dana u kojem je došlo do potpunog prestanka rada naplatnog uređaja, uspostaviti rad naplatog uređaja te dostaviti sve izdane račune putem uspostavljene elektroničke veze.

Porezna uprava će svim dostavljenim računima odrediti Jedinstveni identifikator računa (JIR), te ga dostaviti obvezniku fiskalizacije kao potvrdu o zaprimljenosti naknadno dostavljenih računa.

Obveznik fiskalizacije dužan je na kopijama ispostavljenih računa iz uvezane knjige računa dopisati podatak o dobivenom Jedinstvenom identifikatoru računa (JIR) odmah po zaprimanju.

Na isti način postupa se i u slučaju potrebe zamjene opreme za uspostavu veze, nemogućnosti uspostave veze za koju je odgovoran pružatelj veze za koju je odgovoran pružatelj veze ili drugog objektivnog razloga neovisnog o volji obveznika fiskalizacije.

UVEZANA KNJIGA RAČUNA
Obveznici fiskalizacije u slučaju potpunog prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja i/ili nemogućnosti uspostave veze za razmjenu podataka s Poreznom upravom, dužni su izdavati račune iz uvezane knjige računa.

Uvezanu knjigu računa prije početka upotrebe ovjerava Ministarstvo financija, Porezna uprava. Ovjera knjige računa vrši se u najbližim ispostavama Porezne uprave.

Uvezana knjiga računa sastoji se od omota, predlista i knjižnog bloka, formata je 14,5 x 10,0 cm (A6) i sadrži 3 x 50 NCR listova.

Obveznici fiskalizacije, koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, koriste uvezanu knjigu računa s iznosom poreza razvrstanim po poreznim stopama.
Uvezana knjiga računa za te obveznike fiskalizacije, sastoji se od omota, predlista i knjižnog bloka, formata je 21 x 29,7 cm (A4) i sadrži 3 x 50 NCR listova.


Uvezana knjiga računa ima otisnut serijski broj koji se sastoji od sedmeroznamenkaste brojčane oznake na predlistu i na knjižnom bloku.
Na prvoj stranici omota knjige računa, otisnut je tekst "Knjiga računa".
Papir za predlist obavezno je MOULD sa zaštićenim UV vlaknima i zaštitnim vodenim znakom, čime se osigurava zaštita od zloupotrebe.
Na predlistu naveden je članak 22. stavak 2. Zakona o fiskalizaciji u promrtu gotovinom temeljem kojeg Ministarstvo financija, Porezna uprava ovjerava knjigu računa s pripadajućim prostorom za podatke o:
1. serijskom broju knjige računa
2. oznaka klase
3. datum ovjere
4. broj ovjere
5. prostor za pečat i potpis.

Račun iz knjige uvezanih računa mora sadržavati najmanje ove podatke:
1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),
2. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,
3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo.

Uzorak računa iz uvezene knjige računa za obveznike koji nisu u sustavu PDV-a:

Uzorak računa iz uvezene knjige računa obveznika koji su u sustavu PDV-a: