Datum 27.12.2012

PRESTANAK RADA ELEKTRONIČKOG NAPLATNOG UREĐAJA

Pojašnjenje
Ako dođe do potpunog prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja, a obveznik fiskalizacije nema zamjenski elektronički uređaj, izdaje račune prema postupku propisanom za male obveznike fiskalizacije. To znači da je dužan izdati račun koji mora biti uvezan u propisanu posebnu knjigu računa, a koju Porezna uprava ovjerava prije početka upotrebe.
Obveznik fiskalizacije dužan je u roku 2 dana, računajući od dana u kojem je došlo do prekida veze, uspostaviti rad naplatnog uređaja i Poreznoj upravi putem interneta dostaviti sve izdane račune.
Porezna uprava svim dostavljenim računima određuje jedinstveni identifikator računa (JIR), te ih dostavlja obvezniku fiskalizacije.
Obveznik fiskalizacije dužan je odmah po uspostavljanju internet veze s Poreznom upravom i zaprimanju JIR-a na kopijama ispostavljenih računa što su uvezane u knjigu računa, a koja je prethodno ovjerena u nadležnoj ispostavi Porezne uprave, dopisati dodijeljeni jedinstveni identifikator računa (JIR).

Uzorak računa iz uvezene knjige računa za obveznike koji nisu u sustavu PDV-a:

Uzorak računa iz uvezene knjige računa obveznika koji su u sustavu PDV-a: