Datum 27.12.2012

PREKID INTERNETSKE VEZE S POREZNOM UPRAVOM

Pojašnjenje
U slučaju prekida internetske veze s Poreznom upravom obveznik fiskalizacije izdaje račune s propisanim sadržajem, bez podataka o jedinstvenom identifikatoru računa (JIR), ali obvezno sa zaštitnim kodom izdavatelja računa. Taj kod služi za potvrđivanje veze između obveznika fiskalizacije i izdanog računa, ali i za provjeru računa, to jest kad kupci žele provjeriti jesu li Poreznoj upravi prijavljeni računi što su im ispostavili obveznici fiskalizacije.

Obveznik fiskalizacije dužan je u roku dva dana, računajući od dana u kojem je došlo do prekida veze, uspostaviti elektroničku vezu i na taj način Poreznoj upravi dostaviti sve izdane račune na kojima nije upisan jedinstveni identifikator računa (JIR). Nakon toga Porezna uprava svim dostavljenim računima dodjeljuje jedinstveni identifikator računa (JIR), te ih elektronički dostavlja obvezniku fiskalizacije. Postupak je potpuno informatiziran i odvija se bez neposrednog sudjelovanja obveznika fiskalizacije.