Datum 27.12.2012

NEMOGUĆNOST IZDAVANJA RAČUNA KOJI SADRŽI JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR RAČUNA

Pojašnjenje
Iznimno od obveze izdavanja računa koji sadrže   JIR  , u slučaju prekida uspostavljene elektroničke veze sa Poreznom upravom, obveznik fiskalizacije izdaje račune s propisanim sadržajem računa, bez podataka o Jedinstvenom identifikatoru računa.

Obveznik fiskalizacije dužan je u roku od dva dana, računajući od dana u kojem je došlo do prekida veze, uspostaviti elektroničku vezu te dostaviti sve izdane račune.
Ministarstvo financija, Porezna uprava će svim tim dostavljenim računima odrediti Jedinstveni identifikator računa te ga dostaviti obvezniku fiskalizacije kao potvrdu o zaprimljenosti naknadno dostavljenih računa.