Datum 10.11.2003

Porez na cestovna motorna vozila

Korisnik izuzeća
Vlasnik osobnog automobila koji je u cijelosti bio oslobođen plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (poreza na promet) pri nabavi vozila.

Vlasnik osobnog automobila starijeg od 10 godina.

Vlasnici posebnih vozila koji tim vozilima obavljaju
registriranu djelatnost za prijevoz umrlih i taksi službu.
 
Porezni obveznik
Fizička osoba vlasnik registriranih osobnih automobila i motocikla.
 
Porez na koji se olakšica/oslobođenje odnosi
Porez na cestovna motorna vozila
 
Porezna osnovica
Porez na cestovna motorna vozila plaća se godišnje prema snazi motora iskazanoj u kW i godinama starosti vozila (ne starijeg od 10 godina).
 
Porezna stopa

 
Visina olakšice/oslobođenja
U 100% iznosu poreza
 
Napomena (opća rubrika predviđena za posebnosti pojedinih olakšica/oslobođenja)
Pri promjeni vlasništva cestovnog motornog vozila tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila ako je taj porez bio utvrđen prijašnjem vlasniku.

Ako je tijekom kalendarske godine nabavljeno novo motorno vozilo, vlasnik toga vozila plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije nabave vozila.
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 - Odluka Ustavnog suda RH 73/08 i 25/12, 147/14, 100/15)
Opći porezni zakon (NN br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15)