Datum 21.04.2005

Dio osobnog odbitka za doprinose za zdravstveno osiguranje

Korisnik olakšice
  Rezident i nerezident  koji je isključivo za sebe (ne i za uzdržavane članove) iz vlastitih sredstava platio obvezno zdravstveno osiguranje (ako porezni obveznik nije drukčije osiguran).
 
Visina olakšice
Plaćene svote za obvezno zdravstveno osiguranje, ako porezni obveznik nije drukčije osiguran, do visine propisanoga obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje (15% na plaću i razliku plaće).
 
Način ostvarivanja i razdoblje obračunavanja olakšice
Godišnje - kod obračuna poreza na dohodak.
 
Propisani obrasci i rokovi podnošenja obrasca
Prijava poreza na dohodak (Obrazac DOH) - do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
Zahtjev za priznavanjem prava u posebnom postupku (Obrazac ZPP-DOH) - do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
 
Potrebna dokumentacija
1. - rješenje Porezne uprave
2. - dokaz o plaćanju (preslike naloga o uplati doprinosa)
 
Napomena
Osobni odbitak uvećan za iznose plaćene za obvezno zdravstveno osiguranje priznaje se nakon osnovnog osobnog odbitka i odbitka za uzdržavane članove i invalidnost, a u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave ili na temelju podnesenog zahtjeva za priznavanjem prava u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.
 
Zakonske odredbe
Zakon o porezu na dohodak ( NN br. 136/15, 115/16, 106/18 )
Pravilnik o porezu na dohodak (NN br. 137/15, 10/17, 128/17, 106/18, 1/19)