Datum 27.12.2012

OBVEZNICI FISKALIZACIJE

Pojašnjenje
Pravne i fizičke osobe obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit koji su obveznici izdavanja računa prema odredbama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dodanu vrijednost i posebnim propisima