Datum 20.12.2012

OBVEZNIK PROVEDBE FISKALIZACIJE

OBVEZNIK PROVEDBE FISKALIZACIJE
Obveznik fiskalizacije smatra se:

1. FIZIČKA OSOBA OBVEZNIK POREZA NA DOHODAK PO OSNOVI SAMOSTALNE DJELATNOSTI prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak.

  Dohodak od samostalne djelatnosti  

2. PRAVNA I FIZIČKA OSOBA KOJA SE SMATRA OBVEZNIKOM POREZA NA DOBIT prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.

  Obveznici poreza na dobit 


Obveznici fiskalizacije dužni su provoditi postupak fiskalizacije u prometu gotovinom.

Obveznici fiskalizacije dužni su prije početka izdavanja računa za promet u gotovini izvršiti sve radnje propisane Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom za provedbu postupka fiskalizacije izdavanja računa.