Datum 20.12.2012

OBVEZNICI PROVEDBE FISKALIZACIJE

OBVEZNICI PROVEDBE FISKALIZACIJE
Obveznici fiskalizacije su:

1. FIZIČKE OSOBE OBVEZNICI POREZA NA DOHODAK PO OSNOVI SAMOSTALNE DJELATNOSTI prema odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak.

  Dohodak od samostalne djelatnosti  

2. PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE SE SMATRAJU OBVEZNICIMA POREZA NA DOBIT prema zakonu kojim se uređuje porez na dobit za sve djelatnosti za koje je, prema odredbama posebnih propisa, obveznik izdavanja računa za isporuku dobra ili obavljene usluge.

  Obveznici poreza na dobit 

MALI OBVEZNICI FISKALIZACIJE
(od 01.07.2017.god. postaju obveznici fiskalizacije izdavanja računa putem prilagođenog naplatnog uređaja)

Mali obveznici fiskalizacije su obveznici poreza na dohodak kojima se dohodak i porez na dohodak određuje   u paušalnoj svoti  .

Oni ne moraju (ali to mogu izabrati) ispostavljati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja, ali imaju slijedeće obveze:
a) internim aktom opisati   poslovni prostor   i oznaku operatera – osoba koje su ovlaštene za ispostavljanje računa (npr.: 1 – Marija Marić, 2 – Ivan Ivić, itd.),

Interni akt se ne mora dostaviti u Poreznu upravu, nego mora biti u službenim prostorijama obveznika fiskalizacije.
  Primjer internog akta 

b) prije nastanka obveze fiskalizacije u Poreznoj upravi ovjeriti propisanu knjigu računa (posebni uvezeni blok paragon računa), s time da se svake kalendarske godine obvezno počinje od broja 1,
c) račune za promet u gotovini izdavati isključivo iz knjige računa,
d) u zatvorenim poslovnim prostorima na vidnom mjestu istaknuti obavijest (naljepnicu) o obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun.
  Naljepnica 

Uzorak računa: