Datum 28.12.2012

OBAVIJEST O RAČUNU

Obavijest o računu
Obveznik fiskalizacije dužan je u poslovnom prostoru (zatvorenom) na svakom elektroničkom naplatnom uređaju ili drugom vidnom mjestu istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun.

Kupac, te svaki primatelj računa, dužan je zadržati izdani račun nakon izlaska iz poslovnog prostora.
Kupac je dužan na zahtjev ovlaštene osobe, službenika Porezne uprave pokazati izdani račun.

  Naljepnica