Datum 27.12.2012

PROVEDBA POSTUPKA FISKALIZACIJE NA PODRUČJIMA NA KOJIMA NIJE MOGUĆE USPOSTAVITI VEZU ZA RAZMJENU PODATAKA

Provedba postupka fiskalizacije na područjima na kojima nije moguće uspostaviti vezu za razmjenu podataka
Ako obveznik fiskalizacije obavlja jednu ili više djelatnosti što su podložne fiskalizaciji u   prometu u gotovini  a u poslovnom prostoru nije moguće uspostaviti internet vezu za razmjenu podataka s Poreznom upravom, obvezan je u Poreznoj upravi ovjeriti propisanu knjigu računa (uvezeni blok paragon računa), a nakon toga mora račune što se odnose na obavljanje djelatnosti podložne fiskalizaciji izdavati isključivo iz te knjige računa.
Nemogućnost uspostave internet veze za razmjenu podataka obveznik fiskalizacije dokazuje potvrdom Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), s rokom važenja od godine dana.
Zahtjev za izdavanje potvrde obveznik fiskalizacije podnosi HAKOM-u u pisanom obliku.
Prije podnošenja zahtjeva HAKOM-u mora se za poslovni prostor provjeriti dostupnost usluge pristupa internetu, i to kod operatora elektroničkih komunikacija koji te usluge pružaju putem:
1. nepokretne mreže,
2. kabelskih mreža,
3. pokretnih mreža.

Uz zahtjev obveznik fiskalizacije mora priložiti sljedeće dokaze:
1. negativan odgovor na zahtjev za pružanje usluge pristupa internetu putem nepokretnog pristupa od najmanje dva operatora, od kojih je jedan operator univerzalne usluge Hrvatski telekom d.d.,
2. negativan odgovor na zahtjev za pružanje usluge pristupa internetu putem kabelskog pristupa od najmanje jednog operatora koji djeluje na području na kojem je poslovni prostor u kojem podnositelj obavlja djelatnost ili dio djelatnosti,
3. izvješće što sadrži dan i točno vrijeme neuspjelog spajanja na internet putem podatkovnog uređaja za mobilni pristup svakog od operatora koji nude uslugu mobilnog pristupa, a to su Hrvatski telekom d.d., Vipnet d.o.o. i Tele2 d.o.o., kojeg je podnositelj uzeo na besplatno dvodnevno testiranje.

Dokaze o nabrojanom mora se priložiti uz zahtjev HAKOM-u za izdavanje potvrde o nemogućnosti uspostavljanja internet veze za razmjenu podataka.
Podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde i izdavanje potvrde HAKOM-a ne podliježu obvezi plaćanja troškova. Ako rezultati mjerenja pokažu da je zahtjev za izdavanjem potvrde bio neosnovan podnositelj zahtjev je dužan platiti troškove provođenja mjerenja u iznosu od 700,00 kuna.