Datum 21.12.2012

TKO NIJE OBVEZNIK FISKALIZACIJE

TKO NIJE OBVEZNIK FISKALIZACIJE
Obveznikom fiskalizacije ne smatra se porezni obveznik za ostvarene promete u slijedećim djelatnostima:

a.)   Prodaja karata ili žetona u putničkom prometu 
b.)   Naplata cestarine 
c.) Punjenje naftnim derivatima aviona na avioservisima
d.)   Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima 
e.)   Prodaja proizvoda i/ili usluga u poštanskom prometu 
f.) Zaprimanje uplata za sudjelovanje u igrama na sreću i zabavnim igrama
g.)   Prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata 
h.)   Pružanje bankovnih usluga i usluga osiguranja 
i.) Vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira i središnjeg registra financijskih instrumenata
j.)   Ostvareni prometi evidentirani preko mjernih instrumenata (električna energija, plin, voda, javne komunikacijske usluge i slično), od energetskih, komunalnih, elektroničkih komunikacija i drugih pravnih osoba 
k.) Provođenja zdravstvene zaštite (sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene usluge, kod izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i izdavanja lijekova na recept)
Vlada Republike Hrvatske, polazeći od specifičnosti obavljanja određene djelatnosti, može na prijedlog ministra financija donijeti odluku o oslobođenju određene djelatnosti od propisane obveze fiskalizacije u prometu gotovinom.
l.) Veterinarska djelatnost, provođenje mjera kontrole bolesti životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju, koju krajem godine za narednu godinu donosi ministar poljoprivrede, a koje se provode izvan veterinarske ambulante (na terenu) te se dokumentiraju posebnim evidencijama i izvješćima
m.) Prodaja robe u zrakoplovima na letovima Croatia Airlinesa d.d.

Ako obveznik fiskalizacije ostvaruje promet od različitih djelatnosti, izuzet je od obveze fiskalizacije samo za ove nabrojane djelatnosti.
Ti porezni obveznici ne moraju za nabrojane djelatnosti internim aktom propisati način numeriranja brojeva računa i popis poslovnih prostora.

  Porezni obveznici koji prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost nemaju obvezu izdavanja računa 

  Porezni obveznici koji prema odredbama Općeg poreznog zakona nemaju obvezu izdavanja računa 

  Obveznici poreza na dohodak od imovine koji nemaju obvezu izdavanja računa