Datum 10.11.2003

Kuće za odmor

Korisnik olakšice/oslobođenja
Porezni obveznici koji su vlasnici kuće za odmor koja se ne može koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), starosti i trošnosti, te vlasnici kuće za odmor dok su u njoj smješteni prognanici i izbjeglice.

  Kuća za odmor  
 
Porezni obveznik
Fizička osoba vlasnik kuće za odmor.
 
Porez na koji se olakšica/oslobođenje odnosi
Porez na kuće za odmor
 
Porezna osnovica
Četvorni metar korisne površine kuće za odmor. Plaća se u godišnjem iznosu koji propisuje općina ili grad.
 
Porezna stopa
Od 5,00 kn do 15,00 kn po četvornom metru korisne površine (prema odluci predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave).
 
Visina olakšice/oslobođenja
U 100% iznosu poreza
 
Način ostvarivanja olakšice/oslobođenja
Podnošenjem Prijave poreza na kuće za odmor u kojoj se navode podaci za ostvarivanje prava na oslobođenje.
 
Propisani obrasci
Prijava poreza na kuće za odmor (nalazi se u Ispostavama Porezne uprave).
 
Rokovi podnošenja obrazaca
Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor, koje se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez.
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
  Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17)