Datum 21.04.2005

Posebni porez na stjecanje motornih vozila u Republici Hrvatskoj (rabljena motorna vozila) do 31.12.2017.

Korisnik izuzeća
Daroprimatelj koji je u odnosu prema darovatelju u prvom nasljednom redu i nasljednik koji je u odnosu prema ostavitelju u prvom nasljednom redu.

Prvim nasljednim redom smatraju se ostaviteljevi potomci i bračni drug ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner.

(PRIMJER: Porez se ne plaća isključivo kad roditelj daruje djetetu i kad dijete nasljeđuje od roditelja. Porez se plaća ako dijete daruje osobni automobil roditelju.)
 
Porezni obveznik
Stjecatelj rabljenog motornog vozila u Republici Hrvatskoj na koje je plaćen posebni porez na motorna vozila, ako to stjecanje, odnosno isporuka ne podliježe oporezivanju porezom na dodanu vrijednost ili porezom na nasljedstva i darove.

  Rabljeno motorno vozilo 
 
Porez na koji se izuzeće odnosi
Zakon o posebnom porezu na motorna vozila
 
Porezna osnovica
Tržišna cijena u trenutku nastanka porezne obveze, to jest vrijednost rabljenog motornog vozila na hrvatskom tržištu na dan utvrđivanja porezne osnovice posebnog poreza.

Porezna obveza posebnog poreza nastaje u trenutku stjecanja rabljenog motornog vozila.

Porezna uprava provjerava tržišnu cijenu iskazanu u ispravama o stjecanju, a ako utvrdi da ista nije realno iskazana utvrđuje je usporedbom ili procjenom na temelju raspoloživih podataka o cijenama rabljenih motornih vozila na hrvatskom tržištu (katalozi, cjenici trgovaca i sl.).
 
Porezna stopa
5%
 
Rok plaćanja
Porezni obveznik dužan je platiti posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila u roku 15 dana od dana nastanka porezne obveze.

Bez dokaza o plaćenom posebnom porezu na stjecanje rabljenog motornog vozila ne može se kod nadležnog tijela obaviti registracija tog motornog vozila.
 
Visina izuzeća
100% svote poreza
 
Način ostvarivanja izuzeća
Prilikom prijave stjecanja rabljenog motornog vozila
 
Rok prijave stjecanja rabljenog motornog vozila
Porezni obveznik mora nastanak porezne obveze prijaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu ili prebivalištu u roku 15 dana od dana stjecanja rabljenog motornog vozila.
 
Potrebna dokumentacija
1. preslika rješenja o nasljeđivanju, ili ugovor o darovanju
2. preslika domovnice ili osobne iskaznice poreznog obveznika
3. za članove obitelji:

- izvodi/potvrde iz matice rođenih (za djecu), vjenčanih; iz registra životnog partnerstva, pravomoćne sudske odluke, javne i ovjerovljene isprave za bračnog i izvanbračnog druga/ životnog i neformalnog životnog i neformalnog životnog partnera
 
Napomena (opća rubrika predviđena za posebnosti pojedinih olakšica/oslobođenja)
Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila ne plaća se na stjecanje rabljenih motornih vozila što su namijenjena za potrebe propisane u OSLOBOĐENJIMA I IZUZEĆIMA OD PLAĆANJA POSEBNOG POREZA.

  Oslobođenja i izuzeća od plaćanja posebnog poreza 
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (NN br. 15/13, 108/13-ispravak, 115/16, 127/17)