Datum 27.12.2012

GOTOVINSKA PLAĆANJA IZMEĐU OBVEZNIKA FISKALIZACIJE

Pojašnjenje
Obveznik fiskalizacije može drugom obvezniku fiskalizacije plaćati   gotovim novcem  i to:
- za nabavu proizvoda i usluga do 5.000,00 kuna po jednom računu,
- za potrebe opskrbe ovlaštenih mjenjača gotovim novcem,
- za namjene na temelju posebne odluke ministra financija.

Obveznik fiskalizacije dužan je istog dana, a najkasnije idućeg radnog dana, gotov novac iznad visine   blagajničkog maksimuma  što ga je primio tijekom dana po bilo kojoj osnovi uplatiti na svoj bankovni račun.

Obveznik fiskalizacije koji na bankovnim računima ima evidentirane neizvršene obveze plaćanja, a redoslijed plaćanja je propisan posebnim propisima, ne može plaćati   gotovim novcem  Takav obveznik dužan je odmah primljeni   gotov novac  uplatiti na svoj bankovni račun za redovno poslovanje, a najkasnije idući radni dan.