Datum 8.1.2018.

Godišnja porezna prijava

Godišnju poreznu prijavu obvezno podnose:

-Porezni obveznici ako u poreznom razdoblju ostvare dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti.
-Porezni obveznici – rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji ostvari član posade broda u međunarodnoj plovidbi.
-Porezni obveznici koje Porezna uprava zatraži da naknadno plate porez.
 
Godišnju poreznu prijavu ne podnose:

Porezni obveznici koji su ostvarili:
- dohodak od imovine i imovinskih prava
- dohodak od kapitala
- dohodak od osiguranja
- drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa
- drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena.
 
Rok za podnošenje godišnje porezne prijave

Godišnja porezna prijava podnosi se do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.