Datum 8.1.2018.

Godišnja porezna prijava

Godišnja porezna prijava

Godišnju poreznu prijavu obvezno podnose:

-Porezni obveznici ako u poreznom razdoblju ostvare dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti.
-Porezni obveznici – rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji ostvari član posade broda u međunarodnoj plovidbi.
-Porezni obveznici koje Porezna uprava zatraži da naknadno plate porez.