Datum 8.1.2018.

Godišnja porezna prijava

Godišnju poreznu prijavu obvezno podnose:

-Porezni obveznici ako u poreznom razdoblju ostvare dohodak od samostalne djelatnosti i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti.
-Porezni obveznici – rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji ostvari član posade broda u međunarodnoj plovidbi.
-Porezni obveznici koje Porezna uprava zatraži da naknadno plate porez.
 
Godišnju poreznu prijavu ne podnose:

porezni obveznici koji su ostvarili:
- dohodak od imovine i imovinskih prava
- dohodak od kapitala
- dohodak od osiguranja
- drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa
- drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena
 
Rok za podnošenje godišnje porezne prijave

Godišnja porezna prijava podnosi se do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.
 
Porezna stopa
  Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2017. godinu