Datum 10.9.2019.

ePorezna-JPPU

Pojašnjenje
ePorezna-Jedinstveni portal Porezne uprave (ePorezna-JPPU) središnje je mjesto na kojem porezni obveznici mogu pristupiti elektroničkim uslugama Porezne uprave.
Kako bi ostvario pristup JPPU i mogao se koristiti e-uslugama, porezni obveznik mora posjedovati elektroničku vjerodajnicu.

Korisnikom-se smatra bilo koja osoba koja se može prijaviti u sustav JPPU, a to može biti porezni obveznik ili opunomoćenik.
Porezni obveznik može biti:građanin ili poslovni (fizička ili pravna osoba) korisnik.

Porezni obveznik-je osoba koja koristi sustav, a zastupa sebe kao građanina, obrt, slobodnu djelatnost ili tvrtku kao pravnu osobu.

Opunomoćenik-predstavlja korisnika koji posreduje u korištenju elektroničkih usluga u ime i za nekog drugog poreznog obveznika. Porezni obveznik (ili njegov zastupnik/zastupnici) odlučuje i formalno prenosi potrebna ovlaštenja (prava korištenja) na opunomoćenika.