Datum 19.5.2020.

UVEZANA KNJIGA RAČUNA

Pojašnjenje
Obveznici fiskalizacije u slučaju potpunog prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja i/ili nemogućnosti uspostave veze za razmjenu podataka s Poreznom upravom, dužni su izdavati račune iz uvezane knjige računa.

Uvezanu knjigu računa prije početka upotrebe ovjerava Ministarstvo financija, Porezna uprava. Ovjera knjige računa vrši se u najbližim ispostavama Porezne uprave.

Uvezana knjiga računa sastoji se od omota, predlista i knjižnog bloka, formata je 14,5 x 10,0 cm (A6) i sadrži 3 x 50 NCR listova.

Obveznici fiskalizacije, koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, koriste uvezanu knjigu računa s iznosom poreza razvrstanim po poreznim stopama.
Uvezana knjiga računa za te obveznike fiskalizacije, sastoji se od omota, predlista i knjižnog bloka, formata je 21 x 29,7 cm (A4) i sadrži 3 x 50 NCR listova.


Uvezana knjiga računa ima otisnut serijski broj koji se sastoji od sedmeroznamenkaste brojčane oznake na predlistu i na knjižnom bloku.
Na prvoj stranici omota knjige računa, otisnut je tekst "Knjiga računa".
Papir za predlist obavezno je MOULD sa zaštićenim UV vlaknima i zaštitnim vodenim znakom, čime se osigurava zaštita od zloupotrebe.
Na predlistu naveden je članak 22. stavak 2. Zakona o fiskalizaciji u promrtu gotovinom temeljem kojeg Ministarstvo financija, Porezna uprava ovjerava knjigu računa s pripadajućim prostorom za podatke o:
1. serijskom broju knjige računa
2. oznaka klase
3. datum ovjere
4. broj ovjere
5. prostor za pečat i potpis.

Račun iz knjige uvezanih računa mora sadržavati najmanje ove podatke:
1. vrijeme izdavanja računa (sat i minuta),
2. oznaku operatera (osobe) na naplatnom uređaju,
3. oznaku načina plaćanja računa – novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo.

Uzorak računa iz uvezene knjige računa za obveznike koji nisu u sustavu PDV-a:Uzorak računa iz uvezene knjige računa obveznika koji su u sustavu PDV-a: