Datum 30.1.2018.

Stjecanje rabljenih motornih vozila u Republici Hrvatskoj od 01.01.2018.

Općenito
Od 01.01.2018. godine umjesto posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila propisuje se plaćanje upravne pristojbe prilikom registracije vozila na ime stjecatelja vozila.
 
Tko plaća upravnu pristojbu?
Osobe sa prebivalištem u RH plaćaju upravnu pristojbu na stjecanje rabljenih motornih vozila u RH na koja se plaća posebni porez na motorna vozila.
Stjecanjem se ne smatra stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju.
 
Oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe
Upravna pristojba ne plaća se:

- na stjecanje rabljenih motornih vozila temeljem ugovora o darovanju ako je stjecatelj bračni drug, potomak i predak koji čini   uspravnu liniju  te posvojenik i posvojitelj koji je u tom odnosu sa darovateljem

- ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila temeljem ugovora o darovanju plaća porez na nasljedstva i darove prema posebnom propisu

- ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila, u postupku stjecanja ili isporuke prema posebnom propisu o porezu na dodanu vrijednost plaća porez na dodanu vrijednost ili se primjenjuje posebni postupak oporezivanja marže

- ako je stjecatelj temeljem općih oslobođenja prema posebnom propisu kojim se uređuje područje upravnih pristojbi oslobođen od plaćanja upravne pristojbe

- na stjecanje rabljenih motornih vozila koja su namijenjena za potrebe propisane člankom 15. stavkom 1.   Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila   .
 
Pristojbeni obveznik
Pristojbeni obveznik plaćanja upravne pristojbe na stjecanje rabljenih motornih vozila je stjecatelj.
 
Nastanak pristojbene obveze
Pristojbena obveza plaćanja upravne pristojbe nastaje u trenutku registracije motornog vozila.
 
Plaćanje upravne pristojbe
Visina upravne pristojbe koja se plaća prilikom registracije rabljenog motornog vozila na ime stjecatelja, izračunava se prema propisanom iznosu upravne pristojbe u kunama po kilovatu (KW) odnosno kubičnom centimetru (cm3) motornog vozila ovisno o   godini starosti  vozila, što je regulirano člankom 3.   Uredbe o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 129/17)  .

Bez dokaza o plaćenoj upravnoj pristojbi (osim u slučajevima oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe) ili plaćenom porezu na nasljedstva i darove ne može se obaviti registracija motornog vozila.
 
Napomena
Obračun i kontrolu naplate upravne pristojbe na stjecanje rabljenih motornih vozila izvršava tijelo nadležno za registraciju motornih vozila.
 
Zakonske odredbe (propis i članci)
Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (NN br. 15/13, 108/13-ispravak, 115/16, 127/17)