Datum 19.5.2020.

SADRŽAJ RAČUNA

Pojašnjenje
Za potrebe postupka fiskalizacije račun, osim podataka propisanih posebnim propisima, mora sadržavati ove podatke:

1. VRIJEME IZDAVANJA RAČUNA (sat i minuta).

2. OZNAKA OPERATERA (osobe koja je izvršila naplatu) na naplatnom uređaju – obveznik fiskalizacije dužan je povezati oznaku operatera na naplatnom uređaju s OIB-om operatera osobnim identifikacijskim brojem te osobe.

Osobni identifikacijski broj (OIB) operatera naplatnog uređaja dostavlja se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi kao element računa, kod provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa.

Iznimno, kao OIB operatera može se dostaviti OIB obveznika fiskalizacije ako se radi o djelatnostima fizičkih osoba, o izdavanju računa putem samonaplatnih uređaja te u ostalim sličnim slučajevima (npr.: kada račun ispostavlja osoba koja nije u radnom odnosu kod obveznika fiskalizacije, primjerice trgovački putnik, student..).

3. OZNAKA NAČINA PLAĆANJA RAČUNA (novčanice, kartica, ček, transakcijski račun, ostalo).

4.   JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR RAČUNA (JIR)   – alfanumerički zapis koji se u Poreznoj upravi programski generira za svaki račun za plaćanje u gotovini, iz određenog seta podataka.

5.   ZAŠTITNI KOD IZDAVATELJA OBVEZNIKA FISKALIZACIJE  – alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa. Stvara ga obveznik fiskalizacije i ispisuje ga na računu te dostavlja Poreznoj upravi kao element računa.

Obveznici fiskalizacije dužni su na računu iskazati točne i potpune nabrojane podatke bez obzira na način na koji se obavlja naplata računa, a iznimno oni obveznici fiskalizacije koji ostvareni promet naplaćuju sredstvom koji se ne smatra prometom gotovine nisu dužni iskazati jedinstveni identifikator računa i zaštitni kod izdavatelja obveznika fiskalizacije.

Preslike izdanih računa obveznik fiskalizacije dužan je čuvati u skladu s odredbama Općeg poreznog zakona te posebnih propisa.