Datum 22.12.2005

Stranica 7

PRILOG UPO
Uz godišnju poreznu prijavu koju podnosi na propisanom Obrascu DOH, porezni obveznik može, ali nije obvezan predati i dio pod 9. – Prilog UPO – „Utvrđivanje poreza na dohodak i prireza za 2014. godinu“.
 
Redni broj: 9. UTVRĐIVANJE POREZA I PRIREZA ZA 2014. GODINU

U ovom dijelu godišnje porezne prijave svaki porezni obveznik može izračunati svoju godišnju obvezu poreza i eventualne razlike, a Porezna uprava će po obavljenom obračunu, izdati rješenje o porezu odnosno privremeno porezno rješenje.

  Osobni odbitak rezidenta 
  Osobni odbitak nerezidenta 

Redni broj: 9.1. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA POREZNOG OBVEZNIKA I UZDRŽAVANE ČLANOVE
UKUPNI FAKTOR - IZVAN PPDS I DRUGIH PODRUČJA (stupac 2.)
Upisuje se podatke po mjesecima o ukupnom faktoru osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove izvan potpomognutih područja i područja Grada Vukovara.


UKUPNI FAKTOR - NA POTPOMOGNUTIM I DRUGIM PODRUČJIMA (stupac 3.,4. i 5.)
P1 (stupac 3.)
Upisuje se podatke po mjesecima o ukupnom faktoru osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove koji imaju prebivalište i borave na području razvrstanom u prvu skupinu po stupnju razvijenosti.

P2 (stupac 4.)
Upisuje se podatke po mjesecima o ukupnom faktoru osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove koji imaju prebivalište i borave na području razvrstanom u drugu skupinu po stupnju razvijenosti.

IZNOS OSOBNOG ODBITKA IZVAN POTPOMOGNUTIH I DRUGIH PODRUČJA (stupac 5.)
Upisuje se podatke po mjesecima o iznosu umnoška faktora osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove izvan potpomognutih i drugih područja i osnovnog osobnog odbitka u iznosu 2.200,00 kn. (stupac 2 x 2.200,00kn).

IZNOS OSOBNOG ODBITKA NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA I PODRUČJU GRADA VUKOVARA (stupac 6. i 7.)

P 1 (stupac 6.)
Upisuje se podatke po mjesecima o iznosu umnoška faktora osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove na području razvrstanom u prvu skupinu po stupnju razvijenost i osnovnog osobnog odbitka od 3.200,00 kn (stupac 3 x 3.200,00).

P2 (stupac 7.)
Upisuje podatke po mjesecima o iznosu umnoška faktora osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove na području razvrstanom u drugu skupinu po stupnju razvijenosti i osnovnog osobnog odbitka od 2.700,00 kn (stupac 4 x 2.700,00).

OSOBNI ODBITAK UMIROVLJENIKA (stupac 8.)
Osobni odbitak za umirovljenika priznaje se u visini mirovine, i to najmanje 2.200,00 kn do najviše 3.400,00 kn.

Umirovljenik koji ima prebivalište i boravi na području prve ili druge skupine područja posebne državne skrbi ne upisuje podatak u stupcu 8. već upisuje podatak u stupcu 3. ako ima prebivalište i boravi na području razvrstanom u prvu skupinu po stupnju razvijenosti ili 4. ako ima prebivalište i boravi na području razvrstanom u drugu skupinu po stupnju razvijenosti.

IZNOS MJESEČNOG OSOBNOG ODBITKA (stupac 9.)
Upisuje podatke po mjesecima o iznosu ukupnog mjesečnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove. Iznos se dobije kao zbroj mjesečnog osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove izvan potpomognutih i drugih područja i mjesečnog osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove na potpomognutim i drugim područjima i mjesečnog osobnog odbitka umirovljenika (stupac 5 + stupac 6+ stupac 7 + stupac 8).

UKUPNO 9.1.
Upisuje se podatak o ukupnom godišnjem iznosu osobnog odbitka za poreznog obveznika i uzdržavane članove.

Redni broj: 9.2. IZNOS DIJELA OSOBNOG ODBITKA ZA PLAĆENE DOPRINOSE ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U TUZEMSTVU I DANA DAROVANJA (pod 3.3.)
Upisuje se podatak o iznosu dijela osobnog odbitka za plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu i dana darovanja pod 3.3.

Redni broj: 9.3. UKUPNO GODIŠNJI OSOBNI ODBITAK ( 9.1. + 9.2.)
Upisuje se podatak o iznosu ukupnog godišnjeg osobnog odbitka (stupac 9.1. + stupac 9.2.).
 
Redni broj: 9.4. UTVRĐIVANJE GODIŠNJE POREZNE OSNOVICE

Redni broj: 9.4.1. SVEUKUPNI GODIŠNJI DOHODAK (pod 5.)
Upisuje se podatak o iznosu sveukupnog godišnjeg dohotka pod 5.

Redni broj: 9.4.2. UKUPNI GODIŠNJI OSOBNI ODBITAK (pod 9.3.) < ili = 9.4.1.
Upisuje se podatak o iznosu ukupnog godišnjeg osobnog odbitka pod 9.3. Ako je ukupni godišnji osobni odbitak pod 9.3. veći od sveukupnog godišnjeg dohotka pod 9.4.1, upisuje se iznos dijela godišnjeg osobnog odbitka u visini sveukupnog godišnjeg dohotka pod 9.4.1.

Redni broj: 9.4.3. GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA (9.4.1. – 9.4.2.)
Upisuje se podatak o iznosu godišnje porezne osnovice (stupac 9.4.1. - stupac 9.4.2.).

  Godišnja porezna osnovica 
  Porezne stope koje se primjenjuju na godišnju poreznu osnovicu 
 
Redni broj: 9.5. UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG POREZA I PRIREZA

Redni broj: 9.5.1. GODIŠNJA POREZNA OSNOVICA (9.4.3.)
Upisuje se podatak o iznosu godišnje porezne osnovice pod 9.4.3.

Redni broj: 9.5.2. DIO POREZNE OSNOVICE DO 26.400,00 kn ZA PRIMJENU STOPE 12%
Upisuje se podatak o iznosu dijela porezne osnovice pod 9.5.1. do 26.400,00 kuna za primjenu stope od 12%.

Redni broj: 9.5.3. DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 26.400,00 do 105.600,00 kn ZA PRIMJENU STOPE 25% ( NA IDUĆIH 79.200,00 kn)
Upisuje se podatak o iznosu dijela porezne osnovice pod 9.5.1. iznad 26.400,00 do 105.600,00 kuna za primjenu stope 25% (na idućih 79.200,00 kuna).

Redni broj: 9.5.4. DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 105.600,00 kn ZA PRIMJENU STOPE 40%
Upisuje se podatak o iznosu dijela porezne osnovice pod 9.5.1. iznad 105.600,00 kn za primjenu stope 40%.

Redni broj: 9.5.5. GODIŠNJI POREZ PO STOPI 12% (9.5.2. x 12%)
Upisuje se podatak o iznosu godišnjeg poreza po stopi 12% (9.5.2. X 12%).