Datum 16.2.2017.

Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima

Pojašnjenje
Ovo izuzeće odnosi se isključivo na prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, pri čemu se pod prodajom vlastitih poljoprivrednih proizvoda podrazumijeva prodaja od strane samog proizvođača, a ne preprodaja poljoprivrednih proizvoda drugih proizvođača.
Ovo izuzeće odnosi se dakle na one proizvođače poljoprivrednih proizvoda koji svoje proizvode sami prodaju na tržnicama ili drugim otvorenim prostorima.

Porezni obveznik (proizvođač vlastitog poljoprivrednog proizvoda) nije obavezan izdavati račune kada vlastiti poljoprivredni proizvod prodaje na tržnicama i otvorenim prostorima, odnosno štandovima i klupama na tržnicama i izvan tržnica na malo, no kada je riječ o veleprodaji, odnosno prodaji drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, račun mora izdati.
Također nije obvezan fiskalizirati izdane račune za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, bez obzira na porezni status odnosno pravnu osobnost, i bez obzira na eventualnu obvezu izdavanja računa prema drugom propisu.

Prodajom na tržnicama i otvorenim prostorima smatra se isključivo prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda krajnjem potrošaču koja se obavlja na neki od sljedećih načina:

-na štandovima i klupama na tržnicama na malo (ne smatra se i prodaja u čvrstim prodajnim objektima na tržnicama, već isključivo prodaja na štandovima i klupama)
-na štandovima i klupama izvan tržnica na malo (podrazumijeva se prodaja u gospodarskim dvorištima, proizvodnim objektima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kušaonicama, na poljima, uz prometnice, na sajmovima, izložbama i manifestacijama).
Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na sajmovima, izložbama i manifestacijama također se smatra prodajom na otvorenom te ne postoji obveza izdavanja računa, pa tako niti obveza fiskalizacije izdavanja računa.