Datum 30.12.2013

Priznati izdaci prilikom utvrđivanja predujma poreza na dohodak od drugog dohotka

Pojašnjenje
Izdacima pri utvrđivanju drugog dohotka smatraju se:

- uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja
- paušalni izdaci u visini od 30% ostvarenih primitaka po osnovi:
  Paušalni izdatak 
a) autorske naknade isplaćena prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava, uključujući i naknade za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost,
b) primitka za profesionalnu djelatnost novinara, umjetnika i sportaša koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju Porezne uprave,
c) primitka nerezidenta za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti, djelatnosti u svezi s tiskom, radiom, televizijom i zabavnim priredbama.
 
Zakonske odredbe
Zakon o porezu na dohodak („Narodne novine“ 136/15, 115/16, 106/18)

Pravilnik o porezu na dohodak („Narodne novine“ 137/15, 10/17, 128/17, 106/18)