Datum 13.02.2013

PROPISI

Pojašnjenje
* Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom ("Narodne novine" broj 133/12, 115/16, 106/18)
* Opći porezni zakon ("Narodne novine" broj 115/16, 106/18)
* Zakon o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 115/16, 106/18)
* Zakon o porezu na dobit ("Narodne novine" broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 50/16, 115/16, 106/18)
* Zakon o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" broj 73/13, 148/13, 143/14, 115/16,106/18 Rješenje USHR 99/13, 153/13)
* Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007. ("Narodne novine" broj 58/07, 72/07)
* Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom ("Narodne novine" broj 146/12, 46/17)
* Pravilnik o porezu na dohodak ("Narodne novine" 10/17, 128/17, 106/18, 1/19)
* Pravilnik o porezu na dobit ("Narodne novine" broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17, 2/18 1/19)
* Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost ("Narodne novine" broj 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19)
* Odluka o oslobođenju od obveza fiskalizacije u prometu gotovinom veterinarske djelatnosti, provođenje mjera kontrole bolesti životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, koje se provode izvan veterinarske ambulante i dokumentiraju posebnim evidencijama ("Narodne novine" broj 72/13)
* Odluka o oslobođenju od obveza fiskalizacije u prometu gotovinom pri prodaji robe u zrakoplovima na letovima Croatie Airlinesa d.d. ("Narodne novine" broj 72/13)