Datum 19.5.2020.

PRESTANAK RADA ELEKTRONIČKOG NAPLATNOG UREĐAJA

Pojašnjenje
Ako dođe do potpunog prestanka rada elektroničkog naplatnog uređaja, obveznik fiskalizacije izdaje račun koji mora biti uvezan u posebnu   knjigu računa  a koju Porezna uprava ovjerava prije početka upotrebe.

Obveznik fiskalizacije obvezan je u roku 5 dana, računajući od dana u kojem je došlo do potpunog prestanka rada naplatnog uređaja, uspostaviti rad naplatog uređaja te dostaviti sve izdane račune putem uspostavljene elektroničke veze.

Porezna uprava će svim dostavljenim računima odrediti Jedinstveni identifikator računa (JIR), te ga dostaviti obvezniku fiskalizacije kao potvrdu o zaprimljenosti naknadno dostavljenih računa.

Obveznik fiskalizacije dužan je na kopijama ispostavljenih računa iz uvezane knjige računa dopisati podatak o dobivenom Jedinstvenom identifikatoru računa (JIR) odmah po zaprimanju.

Na isti način postupa se i u slučaju potrebe zamjene opreme za uspostavu veze, nemogućnosti uspostave veze za koju je odgovoran pružatelj veze za koju je odgovoran pružatelj veze ili drugog objektivnog razloga neovisnog o volji obveznika fiskalizacije.