Datum 24.1.2018.

Obveznici poreza na dohodak od imovine koji nemaju obvezu izdavanja računa

Pojašnjenje
- Građani koji iznajmljuju stambeni prostor
- Građani koji iznajmljuju ili daju u zakup poslovne prostore i pokretnine
- Građani koji putnicima i turistima iznajmljuju postelje, sobe i apartmane i/ili organiziraju kamp na svojem zemljištu
- Građani koji su nabavljenu ili darovanu nekretninu prodali, darovali, zamijenili, ili na drugi način prenijeli na drugu osobu unutar 2 godine od dana njezine nabave
- Građani koji su unutar razdoblja od 5 godina prodali, zamijenili, ili na drugi način prenijeli vlasništvo nad više od 3 nekretnine iste vrste
- Građani koji su unutar razdoblja od 5 godina otuđili više od 3 imovinska prava iste vrste
- Građani autorovi slijednici (nasljednici ili stjecatelji) koji stečena imovinska prava ustupaju uz naknadu na određeni rok