Datum 20.5.2020.

OBVEZE SVIH OBVEZNIKA

Pojašnjenje
OBVEZE SVIH OBVEZNIKA FISKALIZACIJE:

1.   Internim aktom  propisati način numeriranja   brojeva računa  i popis   poslovnih prostora  s njihovim opisom (adresa poslovnog prostora, tip poslovnog prostora - fiksni, pokretni, Internet trgovina...) .

2. Računi što ih obveznici fiskalizacije ispostavljaju za isporučena dobra i obavljene usluge moraju sadržavati sve   propisane elemente  .

3. U poslovnom prostoru (zatvorenom) na svakom elektroničkom naplatnom uređaju ili drugom vidnom mjestu istaknuti obavijest o obvezi izdavanja računa, te obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun.