Datum 19.5.2020.

NEMOGUĆNOST IZDAVANJA RAČUNA KOJI SADRŽI JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR RAČUNA (JIR)

Pojašnjenje
Iznimno od obveze izdavanja računa koji sadrže   JIR  , u slučaju prekida uspostavljene elektroničke veze sa Poreznom upravom, obveznik fiskalizacije izdaje račune s propisanim sadržajem računa, bez podataka o Jedinstvenom identifikatoru računa.

Obveznik fiskalizacije dužan je u roku od dva dana, računajući od dana u kojem je došlo do prekida veze, uspostaviti elektroničku vezu te dostaviti sve izdane račune.

Za račune izdane bez JIR-a smatra se da je ispravno proveden postupak fiskalizacije izdavanja računa ako se postupi u roku dva dana, računajući od dana u kojem je došlo do prekida veze.

Kako bi postupanje na ovaj način bilo iznimka, obveznik fiskalizacije dužan je osigurati zadovoljavajuću softversku i hardversku podršku za razmjenu odnosno dostavu podataka Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

Obveznik fiskalizacije odgovoran je za utvrđivanje odgovarajuće propusnosti mreže, a koju utvrđuje samostalno, na temelju broja poruka u sekundi u trenutku najvećeg opterećenja.

Ministarstvo financija, Porezna uprava će svim tim dostavljenim računima odrediti Jedinstveni identifikator računa te ga dostaviti obvezniku fiskalizacije kao potvrdu o zaprimljenosti naknadno dostavljenih računa.