Datum 20.02.2006

Kako postati korisnik ePorezna?

Kako postati korisnik ePorezna?
Porezni obveznik može postati korisnik elektroničke usluge ePorezna u tri koraka:

1. Korak: Nabava digitalnog certifikata

Porezni obveznik mora prije korištenja usluge imati FINA digitalni certifikat na pametnoj kartici (FINA e-KARTICA) i instaliranu FINA programsku podršku.
Zahtjev za izdavanje digitalnog certifikata podnosi se FINA-i (korisnička podrška na Internet stranici http://rdc.fina.hr, ili na telefonski broj 0800 0080). Digitalni certifikat se može koristiti i za FINA internet usluge (e-plaćanje, e-REGOS, RGFI – Registar godišnjih financijskih izvještaja i mjesečnih i tromjesečnih statističkih izvještaja, WEB-BON – informacije o bonitetu BON-1 i WEB Registar koncesija) i e-MIROVINSKO).

2. Korak: Otvaranje Internet adrese aplikacije ePorezna u jednome od popularnih preglednika (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome)

Internet adresa aplikacije je: https://e-porezna.porezna-uprava.hr/

3. Korak: Ovlaštenje

Da bi porezni obveznik mogao koristiti elektroničke usluge Porezne uprave moraju mu se prethodno dodijeliti ovlaštenja i to postupkom registracije.
Ovlaštenja se dodjeljuju prema grupama usluga – „Upravljanje ovlaštenjima“, „Sve usluge“ te pojedinačno za ePDV – obrasci PDV i PDV-K, ePD – obrasci PD, SR i TZ, eID – obrasci ID i IDD i „ePKK – Porezno knjigovodstvena kartica.
Registracija se može izvršiti na dva načina:

1. Registracija elektroničkim putem: dostupna za poreznog obveznika, odnosno osobu ovlaštenu za zastupanje poslovnog subjekta (vlasnik obrta, direktor, član uprave..) koja posjeduje digitalne certifikate. Registracija je trenutna. Nakon provedene registracije porezni obveznik/korisnik putem elektroničke usluge „Upravljanje ovlaštenjima“ u web aplikaciji ePorezna može sam upravljati ovlaštenjima (dodjela/ukidanje).

2. Registracija putem punomoći: ovlasti za rad dodjeljuju se opunomoćeniku poreznog obveznika (npr. knjigovodstveni servis) u poreznoj ispostavi. Ukoliko porezni obveznik, odnosno ovlaštena osoba za zastupanje poslovnog subjekta nema ili ne želi imati certifikate, (izdavanje certifikata se naplaćuje od ovlaštenog izdavatelja – FINA) može ovlastiti (opunomoćiti) drugu osobu da u njegovo ime u poreznom postupku poduzima radnje koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave. U praksi to može značiti da porezni obveznik da punomoć svom djelatniku, kojemu su izdani digitalni certifikati, osobi u knjigovodstvenom servisu koji vodi knjige za taj poslovni subjekt ili bilo kojem drugom nositelju digitalnih certifikata. Ukoliko porezni obveznik putem punomoći ovlasti nositelja digitalnog certifikata u knjigovodstvenom servisu ili drugog nositelja digitalnog certifikata izvan poslovnog subjekta poreznog obveznika, za takvog poreznog obveznika usluga je potpuno besplatna.