Datum 17.1.2019.

Istovrsne nekretnine

Pojašnjenje
Nekretnine (zemljišta i građevine), smatraju se istovrsnima ovisno o njihovim obilježjima i namjenama i to:
1. kod zemljišta istovrsnim nekretninama smatraju se:
- poljoprivredna zemljišta ili
- građevinska zemljišta ili
- šumska zemljišta ili
- druga zemljišta
2. kod građevina istovrsnim nekretninama smatraju se:
– stambene zgrade (stan, kuća, apartman i sl.) ili
– poslovne zgrade ili
– druge zgrade ili
– dijelovi zgrada (garaže ili spremišta i sl.).