Datum 12.12.2005

Izvori dohotka

Pojašnjenje
Izvori dohotka su primici ostvareni od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja i drugih primitaka.

Dohodak koji se oporezuje prema izvoru dohotka jest:
1.dohodak od nesamostalnog rada,
2.dohodak od samostalne djelatnosti,
3.dohodak od imovine i imovinskih prava,
4.dohodak od kapitala,
5.dohodak od osiguranja,
6.drugi dohodak.

  Dohodak od nesamostalnog rada 
  Dohodak od samostalne djelatnosti 
  Dohodak od imovine i imovinskih prava 
  Dohodak od kapitala 
  Dohodak od osiguranja 
  Drugi dohodak