Datum 12.12.2005

Izvori dohotka (primici ostvareni od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i drugih primitaka)

Pojašnjenje
Izvori dohotka su primici ostvareni od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala i drugih primitaka.

Dohodak koji se oporezuje prema izvoru dohotka jest:
  1. dohodak od nesamostalnog rada, 
  2. dohodak od samostalne djelatnosti, 
  3. dohodak od imovine i imovinskih prava, 
  4. dohodak od kapitala, 
  5. drugi dohodak.