Datum 19.5.2020.

IZDAVANJE RAČUNA SA JEDINSTVENIM IDENTIFIKATOROM RAČUNA (JIR)

Pojašnjenje
RADI PROVEDBE POSTUPKA FISKALIZACIJE IZDAVANJA RAČUNA, KADA SE IZDAJU RAČUNI KOJI SE OSTVARUJU PROMETOM GOTOVINE OBVEZNIK FISKALIZACIJE DUŽAN JE IZDAVATI RAČUNE KOJI SADRŽE   JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR RAČUNA  

Izdavanje računa provodi se putem elektroničkih naplatnih uređaja koji omogućavaju korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje elemenata računa te vezu (Internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

JIR se dodjeljuje elementima svakog pojedinačno dostavljenog računa u trenutku izdavanja računa.

Proces razmjene podataka, između obveznika fiskalizacije i   CIS  -a radi izdavanja računa koji sadrže jedinstveni identifikator računa započinje u trenutku kad operater na naplatnom uređaju izdaje kupcu račun.

Proces razmjene podataka sastoji se od sljedećih koraka:

1. pristupna točka (naplatni uređaj ili informacijski sustav) obveznika fiskalizacije priprema podatke za račun i temeljem istih izračunava zaštitni kod izdavatelja,
2. pristupna točka priprema XML poruku zahtjeva i elektronički ju potpisuje s privatnim ključem aplikacijskog certifikata koji je izdan obvezniku u svrhu fiskalizacije,
3. pristupna točka obveznika fiskalizacije inicira jednosmjernu sigurnu komunikaciju pri čemu se poslužitelj Porezne uprave predstavlja s poslužiteljskim certifikatom,
4. nakon uspješno uspostavljene sigurne komunikacije vrši se poziv servisa,
5. CIS zaprima i obrađuje poruku zahtjeva. Ako je zahtjev uspješno obrađen CIS priprema XML poruku odgovora koja sadrži JIR, elektronički ju potpisuje s privatnim ključem aplikacijskog certifikata fiskalcis i šalje pristupnoj točki obveznika fiskalizacije.
6. pristupna točka obveznika fiskalizacije zaprima poruku odgovora i provjerava elektronički potpis s javnim ključem aplikacijskog certifikata fiskalcis,
7. operater na naplatnom uređaju izdaje kupcu račun s ispisanim JIR-om.

Ako se prilikom obrade poruke zahtjeva dogodi greška CIS vraća XML poruku odgovora koja sadrži opis greške. U tom slučaju odgovor ne sadrži JIR i operater na naplatnom uređaju (blagajnik) izdaje kupcu račun bez JIR-a.

Poslovni proces izdavanja računa kupcu ne smije biti onemogućen zbog nastale greške. Obveznik fiskalizacije je dužan ispraviti nepravilnosti u slanju poruke i poruku naknadno dostaviti.

U svim slučajevima kad obveznik fiskalizacije nije dobio JIR za izdani račun obveznik je dužan naknadno ponoviti slanje poruke.

U trenutku kad obveznik dobije ispravnu poruku odgovora od CIS-a koja sadrži JIR može smatrati da je račun prijavljen Poreznoj upravi.


Poruke koje nisu dobile JIR treba dostaviti naknadno u periodu manjeg opterećenja, uzimajući u obzir zakonom propisan rok od 48 sati za dostavu računa.

Maksimalno vrijeme (time-out) koje pristupna točka obveznika fiskalizacije treba čekati poruku odgovora s JIR-om od CIS-a određuje obveznik.

Obveznik treba napraviti procjenu vremena uzimajući u obzir vrstu i dostupnost internetske veze koju koristi i poslovno prihvatljivo vrijeme za dobivanje odgovora. Kod procjene u obzir treba uzeti i maksimalno vrijeme od 2 sekunde u kojem CIS treba obraditi poruku zahtjeva i vratiti poruku odgovora (vrijeme od trenutka ulaska poruke zahtjeva u CIS do trenutka izlaska poruke odgovora iz CIS-a).