Datum 22.1.2019.

Godišnja porezna osnovica

Pojašnjenje
Godišnju osnovicu poreza na dohodak čini ukupan iznos dohotka od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugog dohotka koji se ne smatra konačnim, a umanjen za   osobni odbitak,  osim ako je   Zakonom o porezu na dohodak   drukčije uređeno.