Datum 24.1.2018.

OPĆE ODREDBE

Pojašnjenje
Fiskalizacija u prometu gotovinom je skup mjera koju provode obveznici fiskalizacije, kako bi se omogućio efikasan nadzor ostvarenog prometa u gotovini.

Promet gotovinom je plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom, ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka.