Datum 12.12.2005

Dohodak

Pojašnjenje
Dohodak je razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju i izdataka nastalih u istom poreznom razdoblju, osim ako je Zakonom o porezu na dohodak drukčije uređeno.
Dohodak se utvrđuje kao godišnji dohodak ili konačan dohodak.

Godišnjim dohotkom smatra se dohodak koji ima izvor u primicima od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugim primicima koji se ne smatraju konačnim.
Godišnji dohodak se utvrđuje na osnovi podataka iz godišnje prijave poreza na dohodak ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti ili na zahtjev poreznog obveznika.

Konačnim dohotkom smatra se dohodak koji ima izvor u primicima od imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja te drugim primicima koji se smatraju konačnim.
Dohodak se može utvrđivati i u paušalnom iznosu te se tako utvrđeni dohodak smatra konačnim.
Za dohodak koji se smatra konačnim porezni obveznici ne mogu koristiti osobni odbitak niti podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak. Za taj se dohodak ne može provesti niti poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

  Primici i izdaci 

  Porezno razdoblje