Datum 19.5.2020.

DIGITALNI CERTIFIKAT

Pojašnjenje
DIGITALNI CERTIFIKAT:
Obveznik fiskalizacije dužan je radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa od Financijske agencije nabaviti digitalni certifikat koji se u postupku fiskalizacije koristi za elektroničko potpisivanje elemenata računa te za identifikaciju obveznika fiskalizacije prilikom elektroničke razmjene podataka.

Financijska agencija vodi Evidenciju obveznika fiskalizacije, a prema podacima o preuzetim digitalnim certifikatima za postupak fiskalizacije.

Evidencija sadrži:
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- ime i prezime/naziv obveznika fiskalizacije,
- broj izdanih digitalnih certifikata i
- vrijeme važenja izdanih certifikata.

POSTUPAK PRIBAVLJANJA CERTIFIKATA:
Radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa, obveznici fiskalizacije, dužni su od Financijske agencije nabaviti produkcijski aplikacijski certifikat za fiskalizaciju.

Produkcijskim aplikacijskim certifikatom smatra se aplikacijski digitalni certifikat za fiskalizaciju FINA RDC: Fiskal x (x predstavlja redni broj certifikata izdanog za određenog poreznog obveznika).

Obveznici fiskalizacije koji žele provesti testiranje postupka fiskalizacije izdavanja računa od Financijske agencije nabavljaju aplikacijski digitalni certifikat FINA DEMO: Fiskal x.

Obveznik fiskalizacije, ovisno o modelu povezivanja, samostalno odlučuje o potrebi broja aplikacijskih digitalnih certifikata za provedbu postupka fiskalizacije izdavanja računa.

Za potrebe izdavanja produkcijskog aplikacijskog certifikata provodi se postupak registracije obveznika fiskalizacije u Sustav PKI.
Sustav PKI (Public Key Infrastructure) je Registar digitalnih certifikata koji vodi Financijska agencija.

Registracija u Sustav PKI provodi se dostavom dokumentacije:
1. rješenje o upisu u nadležni registar (tijelo koje ga je osnovalo),
2. obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti i matičnom broju (samo za obveznike fiskalizacije pravne osobe) i
3. presliku identifikacijskog dokumenta osobe ovlaštene za zastupanje obveznika fiskalizacije.

Po obavljenoj registraciji u Sustav PKI, za izdavanje produkcijskog aplikacijskog certifikata obveznik fiskalizacije predaje sljedeću dokumentaciju:
1. Zahtjev za izdavanje aplikacijskog certifikata za fiskalizaciju
2. Ugovor o obavljanju usluga certificiranja
3. presliku identifikacijskog dokumenta skrbnika certifikata, te
4. dokaz o uplati naknade za izdavanje produkcijskih aplikacijskih certifikata za fiskalizaciju.

FINA PRUŽA PODRŠKU OBVEZNICIMA FISKALIZACIJE OKO POSTUPAKA VEZANIH ZA IZDAVANJE I KORIŠTENJE CERTIFIKATA:
Telefon: 0800 0080
FINA e-pošta: certifikati-fiskalizacija@fina.hr
FINA web: www.fina.hr/fiskalizacija