Pretraživanje dokumenata

Način pretraživanja:
Pojam/fraza pretraživanja:
Maksimalni broj rezultata za prikaz:
 

Pretraživanje po frazi naći će sve dokumente u kojima spominje upisana točna kombinacija upisanih riječi, tj. fraza.

Pretraživanje po tekstu naći će sve dokumente u kojima se spominju sve upisane riječi u svim kombinacijama. Pretraživanje po tekstu rezultira većim brojem pronađenih dokumenata, ali s manjom točnošću pretraživanja.